Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
428-TB/HU 25/12/2017 Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ ngày 22 tháng 12 năm 2017
Lượt xem: 6
Tải về 0
10/NQ-HĐND 15/12/2017 Nghị quyết của HĐND huyện v/v phê chuẩn đề án xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 4
Tải về 0
43/QĐ-VP 12/12/2017 Quyết định của Văn phòng UBND huyện v/v thành lập Tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn
Lượt xem: 13
Tải về 1
74/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định: Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý
Lượt xem: 7
Tải về 0
423/TB-UBND 07/12/2017 Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức năm 2017
Lượt xem: 7
Tải về 0
11-NQ/HU 06/12/2017 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Lượt xem: 7
Tải về 2
743/UBND-VP 27/11/2017 V/v đăng ký kế hoạch xử lý vi phạm đất đai theo Hướng dẫn số 42 và 1456: xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường dựng rạp đám cưới, đám ma, đồ VLXD
Lượt xem: 3
Tải về 0
652/UBND-VP 27/10/2017 Công văn của UBND huyện v/v báo cáo tình hình tập trung tích tụ đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp
Lượt xem: 5
Tải về 0
634/UBND-NN&PTNT 20/10/2017 Công văn của UBND huyện v/v rà soát, thống kê diện tích lúa bị thiệt hại do mưa úng vụ mùa 2017
Lượt xem: 5
Tải về 0
847/SNN-CCPTNT 14/10/2017 Công văn của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Công bố danh sách làng nghề nông thôn tỉnh Nam Định năm 2017
Lượt xem: 249
Tải về 0
12

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Tiến - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Tiến - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamtien.ntc@namdinh.gov.vn