Lượt xem: 62
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY HỌP MỞ RỘNG

Thực hiện Kế hoạch số 39 – KH/HU ngày 23/11/2017 của huyện ủy Nam Trực về kiểm điểm, đánh giá kết thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và phân loại TCCS Đảng và đảng viên năm 2017.

Ngày 14/12/2017, tại phòng họp tầng 2, UBND xã Nam Tiến diễn ra hội nghị Ban chấp Đảng ủy xã Nam Tiến đã tiến hành họp triển khai một số nhiệm vụ:

Thành phần tham gia hội nghị:

1- Ban chấp hành Đảng ủy

2- Toàn thể công chức xã:

Đồng chí Đỗ Minh Thuyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Chủ trì hội nghị.

Nội dung làm việc gồm các phần:

Đồng chí Đỗ Minh Thuyên – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy quán triệt mục đích, yêu cầu việc thực hiện Kế hoạch số 39 KH/HU của huyện ủy. Đồng thời công bố kết quả bỏ phiếu chấm  điểm việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý, tại hội nghị Bí thư, Trưởng xóm.

  1- Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đánh giá đối với 5 đồng chí giữ chức danh chủ chốt tại địa phương.

 2- Các đồng chí Trưởng các đoàn thể thông qua bản tự kiểm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Hội tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến cho từng cá nhân mỗi đồng chí, sau đó tiến hành bỏ phiếu chấm điểm cho các đồng chí là Trưởng các đoàn thể tại địa phương.

    
 Hội nghị kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày./.

                                                                                            

                                                                                      Vũ Văn Phương 

                                                               Công chức VP Đảng ủy – Thống kê


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 62
  • Tất cả: 3082

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Tiến - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Tiến - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamtien.ntc@namdinh.gov.vn