Lượt xem: 74
Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức

Thực hiện công văn số 714/UBND-PNV của UBND huyện Nam Trực về việc triển khai đánh giá xếp loại Cán bộ, công chức cấp xã năm 2017, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - UBND xã Nam Tiến.

Sáng ngày 07/12/2017, tại nhà văn hóa xã Nam Tiến diễn ra hội nghị triển khai đánh giá xếp loại Cán bộ, công chức cấp xã năm 2017

Thành phần hội nghị gồm có:

Đồng chí Bùi Văn Hạnh – Bí thư Đảng ủy – chủ tịch Hội đồng nhân dân

Đồng chí Đỗ Minh Thuyên – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy

Đồng chí Phạm Văn Hợp – Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã

Cùng các đồng chí lãnh đạo Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, các đồng chí công chức chuyên môn, 27 đồng chí trưởng xóm và 27 đồng chí bí thư chi bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Thuyên đã triển khai các văn bản hướng dẫn của Huyện ủy, UBND huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện về công tác triển khai đánh giá xếp loại Cán bộ, công chức cấp xã năm 2017.


Đồng chí Đỗ Minh Thuyên - Phó bí thư TT Đảng ủy triển khai công tác

Đánh giá cán bộ, công chức cấp xã là việc làm hàng năm có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm để làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mạnh yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, hiệu quả công tác và triển vọng phát triển của cán bộ, công chức. Mỗi cán bộ, công chức phải tự xác định được những ưu điểm, nhược điểm của bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ để từ đó tìm được nguyên nhân và tự đề ra được những biện pháp khắc phục tồn tại. Kết quả đánh giá cũng là căn cứ để tuyển chọn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thuyên chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Phạm Văn Hợp – Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã triển khai công tác đánh giá công chức chuyên môn thuộc UBND xã.


Đồng chí Phạm Văn Hợp - Chủ tịch UBND xã triển khai đánh giá công chức chuyên môn

Đồng chí cũng nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của từng công chức chuyên làm những nhiệm vụ gì, để hội nghị nắm bắt được, từ đó có sự đánh giá khách quan, dân chủ, công khai, phản ánh đúng thực chất năng lực của công chức chuyên môn.

Tại hội nghị, công chức Văn phòng Đảng ủy và công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phát các mẫu biểu để hội nghị tiến hành chấm điểm, xếp loại cán bộ, công chức.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Nguyễn Thị Nga – Công chức văn phòng HĐND - UBND


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 68
  • Tất cả: 3088

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Tiến - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Tiến - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamtien.ntc@namdinh.gov.vn